Zdravím,
jsem Míša...

Michaela Kašperová, Živosad

...a z ovocných stromů jsem na větvi.

Ovocným stromům jsem propadla, když jsem ochutnala ribstonskou renetu. Jablko s tak plnou chutí, že bych ji přála ochutnat každému.

O to víc mě mrzí, že ze zahrad a krajiny mizí staré odrůdy a velké stromy, ze kterých mají užitek lidé i zvířata.

Od té doby se starám o ovocné stromy tak, aby žily ještě dlouhé roky a obohacovaly naši krajinu ovocem a krásou svých korun.

Moje filozofie

Vycházím z principů extenzivního ovocnářství

Stromy podle mě nejsou jen k tomu, aby plodily ovoce.

V extenzivním ovocnářství plní daleko více funkcí – zvyšují biodiverzitu, brání erozi půdy, obnovují mozaikovitou strukturu krajiny a ve stínu jejich mohutných korun je radost posedět.

Stromy jsou proto pěstovány tak, aby se dožily vysokého věku. Jsou velké, vysazené daleko od sebe a roubují se na podnože vypěstované ze semen, aby dobře kotvily v půdě.

Řez takových stromů je proto zaměřený na podporu jejich vitality, stability a samostatnosti, a ne jen plodnosti, jako tomu bývá v intenzivním ovocnářství.

Extenzivní sad ovocných stromů ve Vřesicích
Kurz ořezu stromů Hrušky

Moje kořeny

Péči o stromy piluju už tři roky

Vidět věci v souvislostech mě naučily environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně.

Na Mendlově univerzitě v Brně jsem absolvovala roční kurz Ovocný strom v krajině vedený Stanislavem Bočkem. Mám za sebou také kurzy řezu Ondřeje Dovaly a ovocnáře Ľudovíta Vašše.

Správnou techniku řezu jsem pilovala pod vedením potulného sadaře Dominika Grohmanna.

Chcete, abych ořezala
vaše stromy?

Už teď se těším.
Ozvěte se mi a domluvíme se.